Pierwsze w 2022 roku posiedzenie Rady Społecznej w Olsztynie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Pierwsze w 2022 roku posiedzenie Rady Społecznej w Olsztynie

W dniu 25 marca br. odbyło się pierwsze w 2022 roku posiedzenie Rady Społecznej powołanej przez Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie

Zarządzeniem Dyrektora Generalnego KOWR nr 17/2022/Z z dnia 8 lutego 2022 r. druga kadencja Rad Społecznych przy oddziałach terenowych przedłużona została o jeden rok tj. do dnia 14 marca 2023 r.

Rada Społeczna działająca przy olsztyńskim oddziale terenowym KOWR spotkała się w siedzibie OT KOWR w Olsztynie w niezmienionym składzie.

Posiedzenie Rady otworzył Grzegorz Kierozalski – Dyrektor OT KOWR w Olsztynie, który przedstawił zakres prac Rady Społecznej oraz zagadnienia podlegające uzgodnieniu z Radą, wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

Przewodniczący Rady Romuald Tański, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, ogłosił program posiedzenia oraz uzgodnił z uczestnikami terminy spotkań na rok 2022.

W toku prac Rada wydała opinie dotyczące przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości rolnych niezabudowanych większych niż 150% średniej powierzchni gospodarstwa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego tj. o powierzchni ponad 35,3250 ha (przy średniej powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie rolnym w roku 2021, która w woj. warmińsko-mazurskim wyniosła - 23,55 ha – dane Prezesa ARiMR z dnia 17.09.2021 r.)

Ponadto omówiono i wydano opinię w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości rolnych o powierzchni równej i większej od 2 ha, oraz innych nieruchomości Zasobu WRSP, na których sprzedaż wymagane jest uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

OT Olsztyn

Informacje z regionów