Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej działającej przy OT KOWR w Rzeszowie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej działającej przy OT KOWR w Rzeszowie

W dniu 5 kwietnia 2018 r. w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie odbyło się pierwsze spotkanie Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym, która jest gremium doradczym i opiniującym dla Dyrektora OT.

Wśród członków Rady, powołanych na to stanowisko zarządzeniem Dyrektora Oddziału znajdują się przedstawiciele organizacji związanych z rolnictwem działających na terenie woj. podkarpackiego.

Podczas spotkania wybrano Przewodniczącego Rady, którym został Józef Sośnicki delegowany przez NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, wiceprzewodniczącymi zostali: Jan Zdun – NSZZ Solidarność, oraz Tadeusz Dylon – Wojewódzki Związek Pszczelarzy.

Członkowie Rady zostali zapoznani z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji, oraz ochrony danych osobowych. Następnie przedstawiona została działalność Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie w zakresie gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, kształtowania ustroju rolnego oraz funkcjonowania rynków rolnych.

Podczas obrad przyjęto stanowiska Rady w sprawie określenia tzw. "6 kryterium" do stosowania przy rozdysponowaniu nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w przetargach ograniczonych - ofertowych. Rada zaopiniowała także wnioski Dyrektora Oddziału dotyczące sposobu rozdysponowania nieruchomości Zasobu WRSP.

Informacje z regionów