Pierwsze Pikniki z PRODUKTEM POLSKIM w województwie podlaskim. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Pierwsze Pikniki z PRODUKTEM POLSKIM w województwie podlaskim.

Dnia 18 czerwca 2022 r. w Krasnopolu - powiat sejneński oraz 19 czerwca w Przerośli - powiat suwalski odbyły się Pikniki z PRODUKTEM POLSKIM, podczas których rozstrzygnięto I etap konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” w powiatach sejneńskim i suwalskim.

Organizatorami wydarzeń byli: Gminy Krasnopol i Przerośl, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. W piknikach wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich, które rywalizowały w konkursie kulinarnym „Bitwa Regionów”.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowała Dyrektor OT KOWR w Białymstoku Jadwiga Zabielska, która w swoim wystąpieniu zachęcała Koła Gospodyń Wiejskich do zakupu produktów rolno-spożywczych u lokalnych producentów, a także znakowania produktów żywnościowych dobrowolnym oznaczeniem PRODUKT POLSKI. W wydarzeniach uczestniczył również Zastępca Dyrektora OT KOWR Jarosław Lutyński, który odpowiadał zainteresowanym na pytania dotyczące Gospodarowania Zasobem Rolnym Skarbu Państwa oraz zasad sprzedaży ziemi rolnej. Na ww. wydarzeniach gościliśmy także Posła RP Jarosława Zielińskiego.

Dyrektor Jadwiga Zabielska brała także udział w pracach komisji konkursowej, która spośród prezentowanych potraw wyłoniła zwycięzców konkursu kulinarnego w powiecie sejneńskim:

I miejsce – „KLECKYNĖ" - KGW w Przystawańcach,

II miejsce – „KARTACZE" - KGW Afrodyta w Krasnopolu,

III miejsce – „BLINY ŻMUDZKIE" - KGW w Puńsku.

Dnia 19.06.2022 r. w Przerośli komisja konkursowa spośród prezentowanych potraw wyłoniła zwycięzców konkursu kulinarnego w powiecie suwalskim:

I miejsce – „KISZKA ZIEMNIACZANA” zaprezentowana przez KGW Rakowianki w Rakówku,

II miejsce – „KOŁDUNY” zaprezentowane przez KGW w Płocicznie Tartak i Gawrych Rudzie Gawryszki,

III miejsce – „KAPUSTA Z ODLEWNIKIEM” zaprezentowana KGW Wespół w Zespół w Nowej Wsi.

Zwycięskie koła otrzymały nagrody pieniężne w postaci czeków odpowiednio: I miejsce – 1000 zł, II miejsce – 800 zł i III miejsce – 500 zł. Fundatorem nagrody był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

OT Białystok

Informacje z regionów