Otwarcie ośrodka jeździectwa i hipoterapii - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Otwarcie ośrodka jeździectwa i hipoterapii

29 września 2022 r. miało miejsce otwarcie stacji badawczej i ośrodka dydaktyczno-szkoleniowego jeździectwa i hipoterapii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Uroczystość poprzedziła inauguracja roku akademickiego.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wspiera inicjatywy związane z rozwojem polskiego jeździectwa oraz hipoterapii, a także organizację wystaw/czempionatów hodowlanych oraz imprez jeździeckich zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Konie wyhodowane w spółkach nadzorowanych przez KOWR są laureatami wielu konkursów oraz wystaw.

Otwarcie stacji i ośrodka

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest jedyną w Polsce uczelnią, która prowadzi kierunki studiów, jakimi są hipologia i jeździectwo oraz pielęgnacja zwierząt i animaloterapia. Nowy obiekt składa się z części dydaktyczno-szkoleniowej z salą multimedialną mogącą pomieścić łącznie 60 osób. Salę tę można podzielić na dwie mniejsze. Jedna ze ścian, jest w pełni przeszklona, co umożliwi słuchaczom zajęć obserwowanie tego, co dzieje się na płycie ujeżdżalni.

Główną część kompleksu stanowi kryta ujeżdżalnia, której wymiary spełniają przepisy Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej, pozwalające na organizację zawodów najwyższej rangi. Budynek hali połączony jest z częścią stajenną, w której znajduje się 20 boksów. W części tej, poza szatniami i łazienkami dla studentów, siodlarnią, paszarnią, magazynem na parkur i czworobok, znajduje się również obszar wydzielony na nowoczesną strefę SPA dla koni.

Działanie nowo otwartej Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii przyczyni się do wzmocnienia działań na rzecz dalszego rozwoju polskiej hodowli koni oraz hipoterapii. Stacja pozwoli m.in.: osobom studiującemu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na bardzo dobre warunki do swojego rozwoju, nauki i badań, na prowadzenie zajęć i organizowanie wydarzeń związanych z jeździectwem, do organizacji zawodów hippicznych o zasięgu międzynarodowym oraz do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Mateusz Balcerowicz, dyrektor Departamentu Innowacji.

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

Uroczystość otwarcia stacji poprzedziła inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W immatrykulacji, będącej centralnym punktem, ślubowanie złożyli przedstawiciele studentów poszczególnych wydziałów uniwersytetu, a także doktoranci. Wykład inauguracyjny wygłosił Minister Edukacji i Nauki, prof. Przemysław Czarnek.

Informacje z regionów