OT w Koszalinie wspiera miejscowy szpital - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT w Koszalinie wspiera miejscowy szpital

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa (COVID-19) na świecie i w Polsce wyzwala w obywatelach nie tylko stan poczucia zagrożenia, ale przede wszystkim prawdziwie obywatelską postawę. W akcję pomocy włączył się Oddział Terenowy KOWR w Koszalinie.

Z inicjatywy Dyrektora OT KOWR w Koszalinie powstało oddolne działanie na rzecz wsparcia koszalińskiego szpitala w fartuchy jednorazowe. Do akcji koszaliński oddział zaangażował cztery różne koła gospodyń wiejskich:  KGW Konikowo, Świeszyno, Niedalino i Gniezkowo, które szyją fartuchy. Tego  typu przedsięwzięcie to kolejny dowód na to, jak ważnym i potrzebnym krokiem było wsparcie i reaktywacja Kół Gospodyń Wiejskich. Na panie z kół zawsze można liczyć.

Pierwsza transza fartuchów, które KOWR zamierza przekazać na rzecz szpitala w Koszalinie to około 100 sztuk. Należy jednak przypuszczać, że na tej liczbie fartuchów się nie skończy. 

Informacje z regionów