OT KOWR w Szczecinie na rozstrzygnięciu „Konkursu AGROLIGA 2022 – etap wojewódzki” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT KOWR w Szczecinie na rozstrzygnięciu „Konkursu AGROLIGA 2022 – etap wojewódzki”

6 października 2022 r. w Policach odbyła się uroczysta gala Konkursu AGROLIGA 2022 –województwa zachodniopomorskiego, której organizatorem jest Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Konkurs AGROLIGA prezentuje dorobek rolnictwa i firm funkcjonujących w branży rolniczej z terenu województwa zachodniopomorskiego. Laureatami wojewódzkimi są rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swoją działalność przy pomocy funduszy unijnych oraz wykazują zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.

W tym roku komisja wojewódzka składająca się z przedstawicieli ZODR Oddziału w Koszalinie, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oceniła wyróżnione podmioty i postanowiła przyznać tytuł Mistrza:

  • w kategorii Rolnik - Gospodarstwu Pasiecznemu Grzegorz Fujarski
  • w kategorii Firma - Przedsiębiorstwu Rolnemu Eko-Rol Sp. z o.o. Mateusz Kruk

W wydarzeniu uczestniczył Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Szczecinie, przekazując nagrody w obydwu mistrzowskich kategoriach. Nagrody wręczyła kierownik Wydziału Rozwoju  Rynków Rolnych KOWR OT w Szczecinie - Sylwia Posadzy, życząc dalszych sukcesów w upowszechnianiu przedsiębiorczości i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

OT Szczecin

Informacje z regionów