OT KOWR w Rzeszowie przekazał grunty rolne Zespołowi Szkół w Oleszycach - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT KOWR w Rzeszowie przekazał grunty rolne Zespołowi Szkół w Oleszycach

Oddział Terenowy KOWR w Rzeszowie przekazał na cele edukacji grunty rolne ZWRSP w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Oleszycach.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie w kwietniu br. przekazał na rzecz „Zespołu Szkół w Oleszycach” nieruchomości rolne ZWRSP o powierzchni ok. 28 ha na cele edukacyjne.

Szkoła powstała w 1972 r. i kształci przyszłe kadry do działalności rolniczo-usługowo-przetwórczej. Od 1 stycznia br. działa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przekazane przez KOWR nieruchomości rolne posłużą dla celów dydaktycznych, doświadczalnych i nauko-badawczych. Umożliwią uczącej się młodzieży szkolnej zdobywania umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania prac agrotechnicznych, poznawania technologii uprawy i zbioru płodów rolnych oraz stosowania dobrej praktyki rolniczej, zachowania ogólnych zasad higieny i bezpieczeństwa prac w rolnictwie oraz poznania metod wytwarzania zdrowej żywności.

W Zespole Szkół w Oleszycach uczy się blisko 200 uczniów i słuchaczy w zawodach typowo rolniczych takich jak: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, rolnik mechanik pojazdów i maszyn rolniczych, kucharz. Ponadto szkoła ma możliwość realizacji zajęć praktycznych w warsztatach szkolnych i na przekazanych nieruchomościach, które umożliwiają pogłębianie kompetencji zawodowych, w tym zainteresowań i pasji rolniczych.

OT Rzeszów

Informacje z regionów