OT KOWR w Łodzi na konferencji „Inicjatywa białkowa COBORU” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT KOWR w Łodzi na konferencji „Inicjatywa białkowa COBORU”

W dniu 23 listopada 2018 r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach Oddział w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się konferencja pt. Inicjatywa białkowa COBORU. OT KOWR w Łodzi reprezentował dyrektor Janusz Ciesielski.

Organizatorem konferencji był ODR w Bratoszewicach oraz Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie, wchodząca w skład Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Uczestniczyli w niej zainteresowani przedstawiciele sektora rolnego.

W 2017 roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), mając na względzie potrzebę zwiększenia powierzchni uprawy roślin białkowych i soi dla poprawy bilansu paszowego w kraju, wystąpił z koncepcją wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań metodycznych i rozszerzenia zakresu doświadczalnictwa odmianowego w tej grupie roślin. Koncepcję tę nazwano Inicjatywą Białkową COBORU. Innowacje doświadczalne dotyczą najważniejszych w naszym kraju gatunków roślin bobowatych grubonasiennych (strączkowych): bobiku, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego oraz mało jeszcze znanego w naszym kraju gatunku, jakim jest soja.

W ramach konferencji zostały przedstawione następujące tematy:

  1. Inicjatywa białkowa COBORU, założenia i realizacja,
  2. Plonowanie roślin bobowatych w 2018 roku,
  3. Ochrona roślin bobowatych,
  4. Hodowla twórcza roślin bobowatych w warunkach Polski: cele, metody.

Dyrektor Janusz Ciesielski przekazał uczestnikom informacje dotyczące aktualnych działań KOWR w zakresie wsparcia polskiego rolnictwa.

Konferencja spotkała się z zainteresowaniem rolników, którzy aktywnie uczestniczyli w dyskusji na temat możliwości uprawy w Polsce roślin bobowatych.

Informacje z regionów