OT KOWR w Krakowie podczas konferencji „Dziedzictwo Kulturowe Małopolski w Strategii Rozwoju” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT KOWR w Krakowie podczas konferencji „Dziedzictwo Kulturowe Małopolski w Strategii Rozwoju”

Dziedzictwo kulturowe regionu Małopolski w odniesieniu do strategii rozwoju jako ważny element tożsamości lokalnej – tak ważny i istotny temat poruszono podczas konferencji „Dziedzictwo Kulturowe Małopolski w Strategii Rozwoju” organizowanej przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w dniu 15 grudnia 2022 r.

Konferencja była dobrą okazją do zapoznania się z tematyką dotyczącą włączenia zanikającego dziedzictwa kulturowego do promocji województwa małopolskiego. Zebrani mogli dowiedzieć się m.in. jaką szansę dla regionu daje wykorzystywanie historii i tożsamości w działaniach promocyjnych oraz jaki jest potencjał w lokalnych i tradycyjnych metodach przetwórstwa żywności.

Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny, w którym zaproszeni goście rozmawiali nt. szans i zagrożeń dla rozwoju dziedzictwa Małopolski. Działania KOWR w obszarze wspierania promocji dziedzictwa kulturowego w tym kulinarnego przedstawił Zastępca Dyrektora OT KOWR w Krakowie Mirosław Boruta Krakowski.

OT Kraków

Informacje z regionów