OT KOWR w Krakowie na konferencji ,,Innowacyjne formy współpracy i organizacji krótkich łańcuchów dostaw” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT KOWR w Krakowie na konferencji ,,Innowacyjne formy współpracy i organizacji krótkich łańcuchów dostaw”

8 października br. OT KOWR w Krakowie uczestniczył w konferencji pt. ,,Innowacyjne formy współpracy i organizacji krótkich łańcuchów dostaw” organizowanej przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.

Podczas spotkania dedykowanego lokalnym producentom można było pozyskać informacje dotyczące m.in. aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w ramach rozwoju krótkich łańcuchów dostaw, tworzenia sieci współpracy w ramach rynków lokalnych, rozwoju małych przetwórstw jako formy przedsiębiorczości obszarów wiejskich oraz organizacji podmiotów w ramach lokalnej współpracy.

Skrócenie łańcuchów dostaw oraz podjęcie innowacyjnych form współpracy w organizacji sprzedaży na lokalnym rynku to bardzo ważne elementy budowania wzajemnych relacji między producentami a konsumentami. Powyższe spostrzeżenia doskonale uwypukliły się podczas kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię COVID-19. Z tego powodu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię ,,Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”, mającą na celu zwrócenie uwagi kupujących na istotę podejmowanych wyborów konsumenckich.

Spore zainteresowanie wśród uczestników wzbudziła możliwość umieszczenia oznaczenia PRODUKT POLSKI na swoich produktach oraz współtworzenia marki ,,Polska smakuje”. Informacje na ten temat można było uzyskać na stoisku zorganizowanym przez  pracowników OT KOWR w Krakowie.

Informacje z regionów