OT KOWR w Kielcach udziela kolejnej bezzwrotnej pomocy finansowej - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT KOWR w Kielcach udziela kolejnej bezzwrotnej pomocy finansowej

W siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Kielcach 4 września br. została podpisana umowa w ramach gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, dotyczącą udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej.

KOWR dofinansuje 95% kosztów tj. kwotę 160 790,00zł, na przebudowę dróg wewnętrznych na osiedlu zamieszkiwanym przez byłych pracowników PGR w miejscowości Włostów, gmina Lipnik.

Umowa została podpisana przez Jacka Tosia, Dyrektora OT KOWR w Kielcach oraz Wójta Gminy Lipnik, Pana Andrzeja Grządziel i Skarbnika Gminy, Panią Magdalenę Zimoląg.

Zrealizowane przedsięwzięcie bezsprzecznie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, a także wpłynie pozytywnie na estetykę miejscowości oraz jakość życia mieszkańców gminy.

Informacje z regionów