OT KOWR w Białymstoku na obchodach Dnia Sołtysa na Podlasiu - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT KOWR w Białymstoku na obchodach Dnia Sołtysa na Podlasiu

W dniu 10 marca br. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim spotkali się przedstawiciele sołectw z całego regionu, aby wspólnie uczcić pracę podlaskich Sołtysów.

Uroczystość miała na celu okazanie wdzięczności i szacunku Sołtysom za ich ciężką pracę na rzecz wiejskich wspólnot oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę Sołtysa w polskiej wsi. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wojewodę Podlaskiego i Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Lech Antoni Kołakowski Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Podlascy Posłowie i Senatorowie.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowała Jadwiga Zabielska, Dyrektor OT KOWR w Białymstoku, która podczas swojego wystąpienia omówiła najważniejsze działania i mechanizmy realizowane przez KOWR.

OT KOWR w Białymstoku z pomocą Kół Gospodyń Wiejskich zorganizował degustację regionalnych produktów rolno-spożywczych wysokiej jakości pod hasłami: #PRODUKTPOLSKI i Polska smakuje. Na stoisku informacyjnym można było również zasięgnąć informacji o bieżących mechanizmach i programach realizowanych przez KOWR.

Dzień Sołtysa był okazją do dyskusji o aktualnej sytuacji polskiego rolnictwa oraz wymiany doświadczeń i zdobywania cennej wiedzy o rozwiązaniach i propozycjach dla rolników.
Zasłużeni Sołtysi zostali uhonorowani okolicznościowymi grawertonami i odznakami "Zasłużony dla Rolnictwa", nadanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

OT Białystok

Informacje z regionów