OT KOWR na konferencji „Postępowanie Restrukturyzacyjne w gospodarstwach rolnych” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT KOWR na konferencji „Postępowanie Restrukturyzacyjne w gospodarstwach rolnych”

W dniu 25 listopada b.r. w Białymstoku odbyła się konferencja pt. „Postępowanie Restrukturyzacyjne w gospodarstwach rolnych” . Organizatorem konferencji był Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wraz z Kancelarią Restrukturyzacyjną. Na zaproszenie organizatorów w spotkaniu udział wzięła Jadwiga Zabielska, Dyrektor OT KOWR w Białymstoku.

Ideą konferencji „Postępowanie Restrukturyzacyjne w gospodarstwach rolnych” było upowszechnianie informacji na temat form pomocy gospodarstwom rolnym znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Podczas  spotkania  specjaliści z OT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przedstawili proces przejmowania zadłużonych gospodarstw rolnych oraz zasad udzielania pożyczek finansowanych ze środków uzyskanych z gospodarowania mieniem zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. Poruszane tematy wzbudziły duże zainteresowanie wśród słuchaczy.

OT Białystok

Informacje z regionów