OT Koszalin spotkał się z Kołami Gospodyń Wiejskich - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Koszalin spotkał się z Kołami Gospodyń Wiejskich

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie był organizatorem pierwszego w Polsce spotkania z Kołami Gospodyń Wiejskich znajdującymi się w obszarze działania Ośrodka. Spotkanie odbyło się 6 marca 2019 r. w Domu Kultury w Dobrzycy. Wzięło w nim udział 200 gospodyń z około 60 kół.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń. Uczestniczki wzięły udział w debacie oraz w organizowanych przez KOWR OT Koszalin warsztatach z florystyki i używania mediów społecznościowych. Spotkanie było również okazją do omówienia zmian, jakie wprowadziła w listopadzie 2018 r. ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Główne zmiany to: nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, możliwość szybkiej ich rejestracji, wsparcie ich działalności w zakresie przedsiębiorczości oraz kultywowania tradycji i kultury polskiej wsi.
W spotkaniu uczestniczył Krzysztof Nieckarz, dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Koszalinie. W swoim wystąpieniu powiedział, że ważne jest aby koła gospodyń wiejskich zarażały aktywnością innych mieszkańców i by uczestniczki uwierzyły, że mogą realizować swoje marzenia dzięki środkom z budżetu państwa. Podkreślił również, że KGW to obecnie profesjonalna organizacja, mająca osobowość prawną, mogąca być stroną umów, a przede wszystkim mogąca pozyskiwać dotacje i środki, co daje im wiele nowych możliwości.
Wiele Kół Gospodyń Wiejskich uczestniczących w naradzie przedstawiło pomysły na swój rozwój oraz cele, jakie chcieliby osiągnąć. Są to m.in. rozwój ekologii, odbudowanie rękodzielnictwa, pokazy tańca i śpiewu, przybliżenie tradycyjnej sztuki kulinarnej polskiej wsi i wiele innych ciekawych rozwiązań. W planach są kolejne spotkania mające na celu umocnienie współpracy KGW z KOWR.

 

Informacje z regionów