Posiedzenie Rady Społecznej w Kielcach - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Posiedzenie Rady Społecznej w Kielcach

W dniu 14 grudnia br. w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach odbyło się posiedzenie Rady Społecznej działającej przy OT KOWR w Kielcach.

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach – Jacek Toś przedstawił uczestnikom spotkania informacje o bieżących działaniach KOWR w zakresie rozwoju rynków rolnych. Podsumowano przebieg konkursu kulinarnego ,,Bitwa Regionów 2022”. Podczas posiedzenia członkowie Rady zostali poinformowani o aktualnym stanie zagospodarowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz realizacji zadań KOWR wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski Dyrektora KOWR w Kielcach dotyczące sposobu rozdysponowania nieruchomości Zasobu WRSP.

Niniejsze posiedzenie Rady Społecznej miało charakter uroczysty – było ostatnim posiedzeniem drugiej kadencji Rady Społecznej. W pierwszym kwartale 2023 r. zostanie ogłoszony nabór do trzeciej kadencji Rady Społecznej. Dyrektor OT KOWR w Kielcach złożył podziękowania członkom Rady Społecznej za owocną i merytoryczną pracę oraz życzenia świąteczne i noworoczne.

OT Kielce

Informacje z regionów