Ostatnie posiedzenie Rady Społecznej przy KOWR OT Olsztyn - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Ostatnie posiedzenie Rady Społecznej przy KOWR OT Olsztyn

W dniu 3 grudnia br. odbyło się III posiedzenie Rady Społecznej przy Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie

Otwarcia posiedzenia Rady Społecznej dokonał Grzegorz Kierozalski – Dyrektor OT KOWR.

W toku prac Rada wydała opinie dotyczące przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości rolnych niezabudowanych większych niż 150% średniej powierzchni gospodarstwa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego tj. o powierzchni ponad 34,8750 ha.

Ponadto omówiono i wydano opinię w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości rolnych o powierzchni równej i większej od 2 ha, oraz innych nieruchomości Zasobu WRSP, na których sprzedaż wymagane jest uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ze względu na fakt, iż było do posiedzenie kończące kadencję 2020-2022 Rady Społecznej działającej przy KOWR OT Olsztyn, Dyrektor OT Grzegorz Kierozalski podziękował członkom Rady za zaangażowanie w przyszłość i rozwój warmińsko-mazurskiego rolnictwa oraz owocną współpracę. Członkowie Rady Społecznej zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami.

OT Olsztyn

Informacje z regionów