Opolskie obchody jubileuszu 25-lecia ARiMR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Opolskie obchody jubileuszu 25-lecia ARiMR

Podsumowania, wspomnienia, gratulacje, wyróżnienia, podziękowania i występy artystyczne, tak w wielkim skrócie można opisać uroczyste obchody 25-lecia Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w których brali udział także przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Uroczystość rozpoczęła się od posadzenia jubileuszowego dębu obok siedziby Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. W części oficjalnej uczestników uroczystości powitali: Jan Stępkowski, Dyrektor Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR - gospodarz obchodów oraz Małgorzata Sztoldman, Dyrektor Departamentu Analiz i Sprawozdawczości ARiMR, która przedstawiła historię powstania oraz działalność Agencji.  Ważnym punktem wydarzenia były również odznaczenia dla zasłużonych pracowników, którzy wyróżnieni zostali odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa” przyznawaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz medalem za długoletnią służbę przyznawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczystość uświetniły również występy artystyczne oraz poczęstunek w postaci regionalnych specjałów przygotowany przez opolskie Koła Gospodyń Wiejskich. Nie zabrakło podziękowań i życzeń dalszego rozwoju. Dyrektor Krzysztof Polak w imieniu pracowników Krajowego  Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu  złożył na ręce gospodarza list gratulacyjny z wyrazami uznania za dotychczasowe osiągnięcia w realizacji wspólnych zadań na rzecz rozwoju rolnictwa  w województwie opolskim wraz z życzeniami dalszych sukcesów i satysfakcji w działaniu.

Informacje z regionów