Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie na Warmii i Mazurach - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie na Warmii i Mazurach

Już po raz 21 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje „Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”, której finał odbędzie się 7 października 2020 roku w Olsztynie.

Olimpiada jest idealną okazją do poszerzania horyzontów w zdobywaniu i promowaniu wiedzy z zakresu rolnictwa oraz rozwoju wsi wśród młodych osób. W finale swoją wiedzę zaprezentują zwycięzcy eliminacji powiatowych przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w terminie od 14 do 30 września br.

Udział w Olimpiadzie to okazja do wyróżniania i popularyzowania młodych rolników, posiadających dużą wiedzę ekonomiczno-rolniczą oraz umiejętności gospodarowania w warunkach wolnego rynku. Jest to również okazja do promowania wśród uczestników idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia się przy zdrowym współzawodnictwie. Uczestnicy zdobywając wiedzę z obszernej tematyki poruszanej na Olimpiadzie odważniej mogą podejmować w przyszłości innowacyjne działania na rzecz bezpieczeństwa w codziennych czynnościach gospodarskich, ochrony środowiska naturalnego i produkcji rolnej, jednocześnie zwiększając konkurencyjność regionu.

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie wsparł inicjatywę towarzysząc organizatorom i młodym rolnikom podczas eliminacji powiatowych, które odbyły się: 16 września br. w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego w Elblągu, 21 września w Braniewie i w Ostródzie oraz 22 września w Szczytnie. Pracownicy OT KOWR w Olsztynie oraz Sekcji Zamiejscowych wzięli udział w Komisjach oceniających. Na zakończenie eliminacji Pan Marcin Kazimierczuk Zastępca Dyrektora OT KOWR w Olsztynie wręczał nagrody finansowe w postaci bonów podarunkowych.

Informacje z regionów