Ogólnopolska kwalifikacja ogierów ras szlachetnych do hodowli w Stadninie Koni Racot - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Ogólnopolska kwalifikacja ogierów ras szlachetnych do hodowli w Stadninie Koni Racot

W dniach 16-17 marca br., po raz pierwszy w gościnnej Stadninie Koni Racot, odbyła się kwalifikacja młodych ogierów ras szlachetnych do hodowli.

Kwalifikacja młodych ogierów ras szlachetnych obok próby dzielności ogierów (zaprzęgowej lub wierzchowej), jest najważniejszym wydarzeniem w krajowej hodowli koni ras szlachetnych. Kwalifikacji poddawane są, na takich samych warunkach, ogiery hodowli krajowej (własności prywatnej i spółek KOWR) oraz ogiery importowane.  Jest to możliwość przeglądu w jednym miejscu ogierów wyselekcjonowanych w poszczególnych regionach kraju, porównania ich ze sobą, wstępnego wyboru do hodowli oraz oceny w jakim kierunku podąża hodowla koni tych ras.

Do kwalifikacji w czterech grupach użytkowych (zaprzęgowe, ujeżdżeniowe, skokowe oraz z dużym udziałem w rodowodzie koni pełnej krwi angielskiej lub czystej krwi arabskiej) przedstawiono ogółem 67 ogierów ras: polski koń sportowy (28), wielkopolskiej (11), małopolskiej (5), pełnej krwi angielskiej (1) oraz  zagranicznych (22).

Komisja powołana przez Polski Związek Hodowców Koni oceniała poprawność budowy ogierów na twardej nawierzchni, a następnie ich cechy użytkowe w tzw. ruchu luzem lub skokach luzem w korytarzu (w zależności od grupy użytkowej) oraz w ruchu w ręku, po obwodzie trójkąta.

Komisja zakwalifikowała wstępnie do hodowli 24 młode ogiery skokowe, 6 zaprzęgowych, 4  ujeżdżeniowe oraz 3 zaawansowane w krew. Wśród zakwalifikowanych znalazły się: ogier skokowy Czarczaf sp (Coriano’s Ass hol. – Czarna Rzeka po Tjungske KWPN) hodowli i własności SK Racot oraz ogier Jargo xx (Ayahuasca – Jałta po Belenus) hodowli SK Iwno.

Komisja zakwalifikowała do hodowli również 2 ogiery starsze, które spełniły wymagania tzw. alternatywnych prób użytkowości określonych w programach hodowlanych, w tym ogiera Poganin wlkp  (Eloquent trak. – Poganka po Agar) hodowli SK Liski.

Zarówno przedstawiciele Polskiego Związku Hodowców Koni, jak i hodowcy, podkreślali bardzo dobre przygotowanie infrastruktury do kwalifikacji, jak również duży profesjonalizm pracowników SK Racot zaangażowanych w to ważne dla hodowli wydarzenie.

Informacje z regionów