Odnawialne źródła energii – szansa na innowacyjne rolnictwo - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Odnawialne źródła energii – szansa na innowacyjne rolnictwo

Szkolenie dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie oraz możliwości sfinansowania takich inwestycji odbyło się 21 marca 2019 r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Organizatorem był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem szkolenia było przybliżenie mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom branży rolno-spożywczej możliwości oraz wyników ekonomicznych, jakie są możliwe
do osiągnięcia przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Seminarium prowadził Marek Wojciechowski,  z-ca dyrektora OT KOWR w Lublinie. Specjaliści omówili m. in. takie zagadnienia jak: praktyczne aspekty eksploatacji biogazowni rolniczej, elektrowni wodnej, paneli fotowoltaicznych, kotłów na pellet oraz możliwości i warunki finansowania inwestycji OZE. Wśród prelegentów byli użytkownicy instalacji OZE, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Regulacji Energetyki, Banku Ochrony Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W trakcie szkolenia uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań oraz dyskusji na interesujące ich zagadnienia.

W trakcie trwania szkolenia pracownicy Oddziału Terenowego KOWR w Lublinie prowadzili stoisko informacyjne, na którym uczestnicy mogli zapoznać się z działalnością KOWR.

Informacje z regionów