O Świętach Bożego Narodzenia w SOSW w Miłakowie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

O Świętach Bożego Narodzenia w SOSW w Miłakowie

W dniu 18 grudnia 2020 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Miłakowie z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia odbyło się spotkanie społeczności szkolnej, połączone z występami artystycznymi i konkursami dla uczniów.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie, to placówka specjalizująca się w edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w stopniu lekkim i umiarkowanym zamieszkałych na terenach wiejskich. 

Ze względu na panującą pandemię, spotkania odbyły się przy zachowaniu rygoru sanitarnego w klasach w małym gronie z wychowawcami i opiekunami z internatu szkolnego. Obecna sytuacja nie pozwoliła na zaprezentowanie tradycyjnych jasełek większej widowni.

W symbolicznym spotkaniu uczestniczył Andrzej Szczapa Kierownik Wydziału Rozwoju Rynków Rolnych, który pogratulował uczniom i pedagogom osiągniętych efektów edukacyjnych. Wszystkim uczestnikom złożył życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, a dzieciom przekazał ufundowane przez Dyrektora OT KOWR w Olsztynie słodkie upominki.

OT Olsztyn

Informacje z regionów