O budowaniu dobrych relacji w szkołach i przedszkolach promujących zdrowie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

O budowaniu dobrych relacji w szkołach i przedszkolach promujących zdrowie

Budowanie dobrych relacji w społeczności szkolnej, w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie” to jeden z głównych tematów konferencji, która odbyła się 12 kwietnia w Nidzicy.

Wykład inauguracyjny „Rola informacji zwrotnej w budowaniu dobrych relacji szkoła –  poradnia psychologiczno-pedagogiczna – rodzina”  wygłosiła Dorota Macander, kierownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. W konferencji wzięli udział nauczyciele i dyrektorzy szkół i przedszkoli z woj. warmińsko-mazurskiego realizujących program „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz przedstawiciele samorządu i instytucji wspierających placówki oświatowe w tych działaniach. Podczas spotkania przedstawiciel KOWR przekazał zainteresowanym uczestnikom bieżące informacje dotyczące realizacji „Programu dla szkół” oraz podkreślił jego znaczenie w promowaniu wśród najmłodszych zasad prawidłowego odżywiania oraz zdrowego stylu życia.

Informacje z regionów