Nowy Magazyn Żywności Archidiecezji Częstochowskiej - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Nowy Magazyn Żywności Archidiecezji Częstochowskiej

W środę 3 stycznia 2023 r przy ul. Ogrodowej w Częstochowie odbyło się otwarcie oraz poświęcenie nowego Magazynu Żywności Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, wybudowanego i wyposażonego dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowa infrastruktura magazynowa i transportowa pozwoli na stałe prowadzenie odbiorów niespożytej lub niesprzedanej żywności oraz jej dystrybucji i wykorzystania w ramach działalności charytatywno-opiekuńczej Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

Poświęcenia dokonał Abp Wacław Depo, który nie krył swojej radości z istnienia tak ważnej placówki a Dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej ks. Marek Bator wyjaśnił jaki jest cel istnienia magazynu oraz jak ważne jest, by nie marnować żywności.

Swoją obecnością wydarzenie zaszczycili: Poseł Lidia Burzyńska, Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, Dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki, Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Częstochowie Piotr Dobosz, oraz Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie Konrad Jarzyński, Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie Teresa Pala.

Należy zaznaczyć iż, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przyjmuje i magazynuje oraz dystrybuuje żywność w formie:

- bezpośredniej (poprzez własny punkt wydawczy osobom zakwalifikowanym do korzystania z tej formy pomocy, oferując dodatkowo korzystanie z działań towarzyszących o charakterze obowiązkowym),

- pośredniej (na podstawie umów z Organizacjami Partnerskimi o zasięgu lokalnym, dostarczając do ich magazynów żywność FEAD, a OPL-e zgodnie z zawartymi umowami prowadzą wydania bezpośrednie, oraz działania towarzyszące o charakterze obowiązkowym).

Ponadto realizuje działania w ramach środków towarzyszących z których mogą skorzystać osoby chętne do poszerzenia wiedzy i kompetencji pod warunkiem, że:

- posiadają skierowanie do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach podprogramów POPŻ,

- nie zostały zakwalifikowanie do działań o tej samej tematyce finansowanych z EFS.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie kontroluje poprawność realizacji m.in. tej organizacji wykonując czynności sprawdzające podczas dostaw żywności, w trakcie realizacji działań towarzyszących jak i po zakończeniu danego podprogramu.

 

OT Częstochowa

Informacje z regionów