Nowe drogi i ciągi komunikacyjne w Gminie Działdowo - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Nowe drogi i ciągi komunikacyjne w Gminie Działdowo

W dniu 3 grudnia br. Gmina Działdowo zakończyła realizację inwestycji drogowych na terenach wiejskich finansowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej. W odbiorze inwestycji wziął udział Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie Grzegorz Kierozalski

W 2020 roku na terenie Gminy Działdowo Oddział Terenowy KOWR w Olsztynie sfinansował modernizacje i remont dróg wewnętrznych osiedlowych oraz remont pieszych ciągów komunikacyjnych w czterech miejscowościach: Pożarach, Rudolfowie, Sławkowie i Ruszkowie. Wysokość wsparcia wyniosła ponad 669 tysięcy złotych i 100% pokryła koszt remontu i modernizacji obiektów.
Olsztyński Oddział Terenowy KOWR od wielu lat wspiera samorządy gminne w województwie w modernizacji zaplecza technicznego i infrastruktury byłych terenów popegeerowskich.
Film z odbioru:https://www.facebook.com/164921966862290/videos/4867238203317661

OT Olsztyn

Informacje z regionów