Nieodpłatne przekazanie gruntów pod budowę Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Nieodpłatne przekazanie gruntów pod budowę Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych

W dniu 3 lutego br. w kancelarii notarialnej w Warszawie za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi miało miejsce podpisanie umowy nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości wchodzącej w skład ZWRSP o powierzchni 18,6340 ha, położonej w miejscowości Lesznowola, w powiecie piaseczyńskim, na doposażenie państwowej instytucji kultury pod nazwą Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Nieruchomość przekazana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zostanie przeznaczona na realizację zadania pod nazwą Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych. Podstawowym celem tej inwestycji jest rozwiązanie problemu bezpiecznego przechowywania dóbr kultury w warszawskich muzeach. Realizacja tego celu ma umożliwić zachowanie wielu zbiorów muzealnych, które w tej chwili są często, ze względu na brak dysponowania przez muzea odpwiednimi powierzchniami, przechowywane w warunkach, które mogą potencjalnie powodować ich degradację.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele stron. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował dyrektor Oddzialu Terenowego w Warszawie – Marcin Wysocki, z ramienia instytucji kultury występował dyrektor Narodowego Insytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów – Piotr Majewski, który nie krył, że przejęcie nieruchomości było oczekiwaną przez zainteresowanych chwilą.

OT Warszawa

Informacje z regionów