Nieodpłatne przekazanie działek Gminie Głowaczów przez KOWR OT w Warszawie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Nieodpłatne przekazanie działek Gminie Głowaczów przez KOWR OT w Warszawie

W dniu 29 marca br. aktem notarialnym Zastępca Dyrektora Oddział Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie Jerzy Wal przekazał nieodpłatne Gminie Głowaczów reprezentowanej przez Wójta Gminy –Huberta Czubaj nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w trybie art. 24 ust. 5 pkt. 1 lit. c Ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Przedmiotem przekazania była nieruchomość składająca się z działek o nr 1001/34, 1001/26, 1001/27, 1011, 0,2900 ha o łącznej powierzchni 4,8250 ha położona w miejscowości Brzóza, gmina Głowaczów, powiat kozienicki, województwo mazowieckie. Nieruchomość jest w części zabudowana budynkami byłego PGR w Brzózie, w tym także budynkiem spichlerza folwarcznego z połowy XIX w. wpisanego do rejestru zabytków.

Nieruchomość zostanie przeznaczona pod budowę Centrum kulturalno – rekreacyjnego dla mieszkańców gminy Głowaczów. Wstępny projekt zagospodarowania terenu zakłada budowę budynku strażnicy OSP ze świetlicą, budynku żłobka gminnego, zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków na Muzeum Wsi i Gminny Dom Kultury oraz budowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Realizację inwestycji przewidziano w 3 etapach:

1. etap - budowa strażnicy OSP ze świetlicą gminną;

2. etap - budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej obejmująca: lokalizację boisk sportowych, miasteczka rowerowego, ścieżek edukacyjnych, skatepark, pumptrac, dysk golf oraz placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców gminy;

3. etap - adaptację istniejących budynków.

OT Warszawa

Informacje z regionów