Mazurskie Agro Show Ostróda 2019 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Mazurskie Agro Show Ostróda 2019

W Ostródzie w dniach 9 – 10 lutego 2019 roku, odbyła się piąta edycja targów „Mazurskie Agro Show”, która jest największą rolniczą imprezą wystawienniczą w północnej i wschodniej Polsce, odbywającą się pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Otwarcia targów dokonał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Ardanowski, który zapoznał się z bogatą ofertą wystawców oraz rozmawiał z rolnikami przybyłymi na to wydarzenie. Mazurskie Agro Show odwiedzili również parlamentarzyści m.in. Zbigniew Babalski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Artur Chojecki oraz prezesi i dyrektorzy agencji i instytucji wspierających rolnictwo. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowali Grzegorz Kierozalski – Dyrektor OT w Olsztynie oraz Dariusz Wasiela – Zastępca Dyrektora OT w Olsztynie. Targi były okazją do krótkiej rozmowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z kierownictwem KOWR i ARiMR na temat zadań stojących przed obiema instytucjami w 2019 roku.

Podczas wystawy funkcjonowało wspólne stoisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych. Na stoisku KOWR pracownicy Oddziału Terenowego w Olsztynie udzielali zainteresowanym informacji o mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej i programach krajowych obsługiwanych przez KOWR.

Informacje z regionów