Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – bliżej rolników - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – bliżej rolników

Do sekcji zamiejscowej KOWR w Opatowie, obsługującej rolników z powiatów sandomierskiego, opatowskiego, staszowskiego i ostrowieckiego dołączył nowy pracownik. Oficjalne wprowadzenie pracownika odbyło się w obecności Jacka Toś Dyrektora Oddziału Terenowego w Kielcach oraz członka Komisji Rolnictwa Pana Marka Kwitka, Posła na Sejm RP.

Dodatkowa osoba zajmować się będzie obsługą umów warunkowych składanych w sekcji zamiejscowej KOWR. Dzięki temu, rolnicy z wymienionych powiatów będą mogli załatwiać swoje sprawy blisko miejsca zamieszkania.

Jest to kolejny krok przybliżenia instytucji do rolników po utworzeniu we wrześniu 2017 roku OT KOWR w Kielcach.

Informacje z regionów