KOWR przekazał grunty na cele statutowe Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

KOWR przekazał grunty na cele statutowe Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej

W dniu 8 grudnia br. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie doposażył Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z siedzibą w Siennicy Różanej przekazując w trwały zarząd grunty wchodzące w skład Zasobu WRSP, które będą wykorzystywane na cele statutowe szkoły.

Zespół Szkół objął  w trwały zarząd grunty o łącznej powierzchni 32,3100 ha położone w obrębach Żdżanne, Zagroda, gminie Siennica Różana. Pozyskane przez szkołę grunty będą służyły realizacji wyznaczonych celów dydaktycznych kształcenia zawodowego oraz wykorzystania zawartych przez szkołę  porozumień z uczelniami wyższymi (PWSZ w Chełmie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), instytucjami badawczymi (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach) przy poletkach doświadczalnych, badaniach nad hodowlą roślin czy wdrażaniu nowych technologii.
Szkoła przewiduje wykorzystać rolnicze pracownie dydaktyczne dla stworzenia wzorcowego gospodarstwa o profilu ekologicznym prowadzącym produkcję roślinną, a także opracowywania technologii upraw roślin, siewu i sadzenia oraz pielęgnacji roślin.
Należy również nadmienić, iż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi mając na względzie potrzebę dysponowania właściwym zapleczem dydaktycznym przez szkołę zaakceptował działania w celu pozyskania dodatkowych gruntów z Zasobu administrowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Lublinie.

Informacje z regionów