KOWR promuje oznaczenie PRODUKT POLSKI - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

KOWR promuje oznaczenie PRODUKT POLSKI

20 marca br. Rejonowe Koło Pszczelarzy w Olsztynie gościło na zebraniu przedstawiciela Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie, który przedstawił warunki i korzyści ze stosowania oznaczenia PRODUKT POLSKI.

Na zebraniu Rejonowego Koła Pszczelarzy w Olsztynie jego członkowie omawiali problemy związane z bieżącą działalnością. Poruszali m.in. sprawy dotyczące realizacji mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na rok pszczelarski 2021-2022 oraz zorganizowali zapisy na zakup leków, sprzętu pszczelarskiego i pszczół.

Zebranie było również okazją do przedstawienia zasad stosowania oznaczenia PRODUKT POLSKI, jak również korzyści z tego płynących. Andrzej Szczapa, kierownik Wydziału Rozwoju Rynków Rolnych w Oddziale Terenowym KOWR w Olsztynie przedstawił producentom miodu i produktów pszczelich z Warmii warunki jakie należy spełnić, aby móc wykorzystać oznaczenie PRODUKT POLSKI na opakowaniach swoich produktów. Przedstawiciel KOWR podkreślił, że dzięki wprowadzonym regulacjom prawnym producenci mają możliwość wyróżniania na rynku produktów wyprodukowanych w Polsce z polskich surowców poprzez właściwe ich oznakowanie. Dzięki prostej grafice nawiązującej do polskiej flagi oznaczenie PRODUKT POLSKI jest łatwo zauważalne dla konsumentów, którzy kraj pochodzenia uznają za jedno z najważniejszych kryteriów zakupu. Zaznaczył, że KOWR prowadzi również działania promocyjno-informacyjne ukierunkowane na zwiększenie patriotyzmu konsumenckiego przez promocję produktów oznaczonych PRODUKT POLSKI.

Uczestnicy zebrania otrzymali ulotkę z najważniejszymi informacjami o stosowaniu tego oznaczenia.

OT Olsztyn

Informacje z regionów