KOWR OT Gorzów Wielkopolski na Międzyrzeckiej Radzie Powiatowej LIR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

KOWR OT Gorzów Wielkopolski na Międzyrzeckiej Radzie Powiatowej LIR

W dniu 17 grudnia br. odbyło się posiedzenie Międzyrzeckiej Powiatowej Rady Lubuskiej Izby Rolniczej z udziałem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

W posiedzeniu Międzyrzeckiej Powiatowej Rady Lubuskiej Izby Rolniczej udział wzięli Sebastian Pieńkowski – dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wielkopolskim oraz Roman Jabłoński – zastępca dyrektora. Zgodnie z porządkiem posiedzenia na początku spotkania głos zabrali Dyrektorzy KOWR, przedstawiając aktualny stan zagospodarowania gruntów rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w woj. lubuski oraz w powiecie międzyrzeckim.

Zgodnie z przyjętą koncepcją zagospodarowania gruntów ZWRSP w woj. lubuskim, podejmowane są działania mające na celu sukcesywne wydzierżawianie niezagospodarowanych nieruchomości.

W woj. lubuskim w 2021 roku zaobserwowano wzrost zainteresowania kupnem nieruchomości, dzięki czemu skuteczność rozstrzygnięcia przetargów na sprzedaż wzrosła o 100% w stosunku do 2020 roku. Na koniec grudnia 2021 r. na terenie woj. lubuskiego realizowanych jest ponad 5 tyś. umów dzierżaw. W 2021 r. na rachunek dochodów budżetu państwa, KOWR wpłacił łącznie ok. miliard osiemset tysięcy złotych, z czego dochód z województwa lubuskiego wynosił ok. sto osiemdziesiąt mln.

Należy również wskazać, iż w 2021 r. KOWR współuczestniczył w akcji zakupu komputerów dla dzieci z rejonów popegeerowskich. Do OT KOWR w Gorzowie Wielkopolskim wpłynęło ponad 4 tyś. wniosków dotyczących potwierdzenia zatrudnienia w ppgr. Pomimo dużej ilości zgłoszeń, w tak krótkim czasie udało się sprawnie i szybko udzielić odpowiedzi.

Pełną treść artykułu możemy znaleźć w czasopiśmie Lubuskiej Izby Rolniczej pod tytułem ROLNICZY PULS, wydanie Nr 1 (141)styczeń/luty 2022.

OT Gorzów Wielkopolski

Informacje z regionów