KOWR na XII Europejskim Forum Gospodarczym - Łódzkie 2019 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

KOWR na XII Europejskim Forum Gospodarczym - Łódzkie 2019

W dniach 16-17 września 2019r. w Łodzi odbyła się XII Edycja Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2019, jedno z największych wydarzeń gospodarczych w Polsce centralnej, w którym uczestniczyli kilka tysięcy osób, a wśród byli przedsiębiorcy, eksperci branżowi, politycy, samorządowcy, przedstawiciele wielu instytucji publicznych oraz mieszkańcy województwa.

W czasie Forum poruszono wiele ważnych tematów istotnych dla rozwoju polskiej gospodarki, m.in. nowe technologie w przemyśle, innowacyjność w rolnictwie, produkcję zdrowej żywności,  logistykę. Pierwszego dnia w panelach dyskusyjnych w trakcie trwania Forum wzięli udział m.in. wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki, który mówił o opłacalności produkcji żywności wysokiej jakości, wiceminister inwestycji i rozwoju Waldemar Buda, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild oraz wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.
Podsumowaniem tego dnia Forum była gala „Biznes na PLUS”, podczas której został rozstrzygnięty konkurs gospodarczy województwa łódzkiego „Biznes na Plus”. Gościem Gali był Premier Mateusz Morawiecki.

Drugie dnia Forum Oddział Terenowy w Łodzi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa był organizatorem panelu dyskusyjnego pt.:  POLSKA ZYWNOŚĆ JEST ZDROWA. Moderatorem panelu był Zastępca Dyrektora OT KOWR w Łodzi  Marek Sarwa. W panelu brali udział przedstawiciele oddziałów regionalnych oraz terenowych instytucji rolniczych, tj. ARiMR, KRUS, ŁODR w Bratoszewicach. Gościem specjalnym był reprezentant producentów żywności oraz organizacji rolniczych Piotr Korwin-Kochanowski.

W panelu POLSKA ZYWNOŚĆ JEST ZDROWA zaprezentowano uczestnikom Forum następujące zagadnienia:

- umowa o pomocy przy zbiorach wpływająca na kształt zatrudnienia w sadownictwie i warzywnictwie oraz pozarolnicza działalność gospodarcza dla ubezpieczonych w KRUS,

- partnerstwo na rzecz innowacji w sektorze rolno-spożywczym jako motor rozwoju na obszarach wiejskich.

- projekty informatyczne eWniosekPlus oraz portal IRZplus.

- promocja krajowej polskiej zdrowej żywności, budowanie polskiej marki produktów żywnościowych w oparciu o kampanię promocyjną  Polska smakuje

- zasady przystąpienia do systemów jakości w ramach poddziałania 3.1. PROW 2014-2020.

- żywność wysokiej jakości.

Pracownicy Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi przygotowali stoisko, na którym uczestnicy wydarzenia mogli uzyskać informacje o działaniach promocyjnych , realizowanych pod wspólnym hasłem „Polska Smakuje”. Pracownicy Oddziału odpowiadali również na pytania związane z działalnością KOWR dotyczące gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Informacje z regionów