KOWR na VIII międzynarodowym spotkaniu promującym potencjał eksportowy świętokrzyskich producentów sektora spożywczo-przetwórczego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

KOWR na VIII międzynarodowym spotkaniu promującym potencjał eksportowy świętokrzyskich producentów sektora spożywczo-przetwórczego

W dniu 24 września br. na Zamku Królewskim w Sandomierzu odbyła się VIII edycja międzynarodowego spotkania pn: „Potencjał eksportowy i handlowy świętokrzyskich producentów sektora spożywczo - przetwórczego”.

Międzynarodowa konferencja połączona była z przyjazdową misją gospodarczą przedstawicieli przedsiębiorców z Chorwacji, Rumunii, Gruzji, Serbii oraz Węgier.

Celem tegorocznego wydarzenia było nawiązanie kolejnych kontaktów handlowych z kontrahentami zagranicznymi, intensyfikacja istniejącej współpracy oraz promocja regionalnej produkcji sektora.

Podczas konferencji zagraniczni goście podzielili się swoimi wrażeniami, po wizytach w lokalnych zakładach spożywczo-przetwórczych w naszym regionie. Uczestnicy spotkania dyskutowali także na temat perspektyw rozwoju eksportu produktów spożywczo-przetwórczych na priorytetowych rynkach zagranicznych.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Jacek Toś Dyrektor Oddziału Terenowego w Kielcach, który przedstawił informacje na temat działalności KOWR, eksportu polskich jabłek oraz założeń kampanii promocyjnej produktów rolno-żywnościowych na rynku unijnym i rynkach krajów trzecich, realizowanej pod hasłem „POLAND TASTES GOOD”.

OT Kielce

Informacje z regionów