KOWR na spotkaniu z młodzieżą - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

KOWR na spotkaniu z młodzieżą

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu 20 marca br., odbyło się spotkanie informacyjne o działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W spotkaniu wziął udział Jacek Toś, dyrektor OT KOWR w Kielcach.

Uczniowie klasy pierwszej i drugiej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz uczniowie klasy drugiej w zawodzie technik ogrodnik i technik rolnik, byli uczestnikami spotkania, które miało na celu przybliżyć działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Podczas wystąpienia dyrektor Toś przedstawił zadania, nowe role i funkcje, jakie pełni Ośrodek, będący jedyną instytucją wykonawczą w rolnictwie. W barwny sposób, wyjaśnił również młodzieży, jakie znaczenie ma żywność i jej sprzedaż, nie tylko w kraju, a także w eksporcie. Poinformował, jak ważnym zadaniem dla KOWR jest gospodarowanie nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Po prelekcji dyrektor KOWR uczestniczył w uroczystym otwarciu warsztatów Mechanizacji i Agrotroniki, które posłużą do praktycznej nauki zawodu.

Informacje z regionów