KOWR na obchodach „Dnia Sołtysa” w Kalsku - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

KOWR na obchodach „Dnia Sołtysa” w Kalsku

W dniu 11 marca br. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyły się obchody ,,Dnia Sołtysa” podczas których Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowała Dyrektor Generalna Małgorzata Gośniowska -Kola

Obchody „Dnia Sołtysa” były okazją do spotkania przedstawicieli sołectw z całego regionu oraz podsumowania pracy lubuskich Sołtysów. Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonał Wojciech Szadel Dyrektor LODR w Kalsku. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowała Dyrektor Generalna Małgorzata Gośniowska-Kola oraz Zastępca Dyrektora OT w Gorzowie Wielkopolskim Romana Jabłońskiego.  Dyrektor Generalna Małgorzata Gośniowska-Kola podczas swojego wystąpienia omówiła najważniejsze działania i mechanizmy realizowane przez KOWR. Na wydarzeniu obecni byli przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem reprezentujący: Lubuski Urząd Wojewódzki - Wicewojewoda Wojciech Perczak, KRUS - Dyrektor Bożena Ronowicz, LIR - Prezes Stanisław Myśliwiec, Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów - Prezes Edward Jednoszewski.

Zasłużeni Sołtysi zostali uhonorowani okolicznościowymi grawitonami i odznakami "Zasłużony dla Rolnictwa" nadanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Laureatami zostali: Paulina Pieluszczak-Suchodolska  z Trzebicza,  Jarosław Soroka z Goruńska, Czesław Flaga z Grabika oraz Artur Jurkowski z Żelisławia.  Odznaczenia zostały wręczone przez Dyrektor Generalną Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Małgorzatę Gośniowską-Kolę oraz Wojciecha Szadela Dyrektora LODR w Kalsku.

Podczas uroczystości Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w OT w Gorzowie Wielkopolskim przygotował dla uczestników stoisko promocyjno-informacyjne na którym można było zasięgnąć informacji o bieżących mchanizmach i programach realizowanych przez KOWR.  

,,Dzień Sołtysa” był bardzo dobrą okazją do dyskusji o aktualnej sytuacji polskiego rolnictwa oraz zdobywania cennej wiedzy o rozwiązaniach i propozycjach dla rolników.

 

OT Gorzów Wielkopolski

Informacje z regionów