KOWR na Międzynarodowym Forum Spółdzielczości Mleczarskiej - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

KOWR na Międzynarodowym Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

W dniach 07-08 września 2022 r. w Białymstoku odbyło się Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej - największe wydarzenie branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej.

W tegorocznej edycji udział wzięli eksperci, naukowcy oraz politycy z całego świata, którzy rozmawiali o aktualnych wyzwaniach stojących przed sektorem mleczarskim w okresie kryzysu popandemicznego i wojny w Ukrainie - w tym m.in. o zielonej transformacji oraz bezpieczeństwie żywnościowym. W trakcie dwu dniowej, wymiany doświadczeń rozmawiano o przyszłości rolnictwa. Dużo uwagi poświęcono również wsparciu sektora mleczarskiego.

W konferencji udział wzięli Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk oraz europejski komisarz do Spraw Rolnictwa UE Janusz Wojciechowski, którzy przedstawili założenia Krajowego Planu Strategicznego dla nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Rozmowy dotyczyły kształtu nowej WPR oraz obrazu unijnego rolnictwa na najbliższe lata. Kwestią poruszoną w ramach dyskusji były też zapisy Krajowych Planów Strategicznych, które były tworzone w oparciu o strategiczne dokumenty takie jak Europejski Zielony Ład i związane z nim strategie „Od pola do stołu” i Bioróżnorodności.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowali Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Marcin Wroński, Dyrektor Biura Analiz i Strategii Marzena Trajer oraz Dyrektor Departamentu Wsparcia Eksportu Katarzyna Woźniak. Podczas konferencji eksponowany był znak PRODUKT POLSKI #KupujŚwiadomie. OT KOWR w Białymstoku wystawił stoisko informacyjne, na którym można było uzyskać informacje na tematy związane z bieżącymi mechanizmami realizowanymi przez KOWR oraz znakiem PRODUKT POLSKI.

OT Białystok

Informacje z regionów