Konkurs „Wiejski Serowar z Łódzkiego’’ rozstrzygnięty - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konkurs „Wiejski Serowar z Łódzkiego’’ rozstrzygnięty

W dniu 16 marca br. w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział w Kościerzynie miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu „Wiejski Serowar z Łódzkiego’’ skierowanego do przetwórców prowadzących Rolniczy Handel Detaliczny z terenu województwa łódzkiego.

Najlepszy ser został zrobiony przez Panią Paulinę Jóźwik z Wodzierad,  zdaniem jury okazał się najsmaczniejszy z pośród wszystkich serów biorących udział w zorganizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi i Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach Oddział w Kościerzynie konkursie „Wiejski Serowar z Łódzkiego’’. Jego celem było kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z produkcją serów, pielęgnowanie szacunku dla produkcji rodzimych wyrobów w małych gospodarstwach rolnych jako RHD i działalność MLO, a także propagowanie spożycia pełnowartościowej żywności, wytworzonej z zastosowaniem  tradycyjnych składników i metod.

Nagrody najlepszym producentom serów wręczali, Dyrektor KOWR OT w Łodzi Janusz Ciesielski, Zastępca Dyrektora ŁODR zs. w Bratoszewicach Włodzimierz Lewandowski  i Dyrektor ŁODR  zs. w Bratoszewicach – Oddziału w Kościerzynie  Łukasz Kołoszczyk.

Laureaci konkursu zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi oraz  Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach

 

Wyniki konkursu

I  MIEJSCE -   Paulina Jóźwik z Wodzierad, pow. łaski

II MIEJSCE -  Marek Zawiasa z Głaniszewa, pow. sieradzki

III MIEJSCE – Bogumił Cudowski z Pabianic, pow. pabianicki

WYRÓŻNIENIA:          - Marcin Knopek z Klonowej, pow. sieradzki

                                    - Marcin Piotrowski z Ldzania, pow. łaski

 

Honorowym patronatem konkurs objęli:

Senator RP,  profesor Michał Seweryński

Poseł na Sejm RP Joanna Lichocka

Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik

 

OT Łódź

Informacje z regionów