Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z woj. opolskiego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z woj. opolskiego

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas I-VI z woj. opolskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Znam symbole na tym stole – wielkanocne tradycje kulinarne.”

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, która w kreatywnej i ciekawej formie zaprezentuje temat Konkursu „Znam symbole na tym stole – wielkanocne tradycje kulinarne” .

Praca konkursowa zgodna z tematyką powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu techniką plastyczną w postaci rysunku, w formacie A4, w układzie poziomym lub pionowym.

Prace konkursowe wraz ze zgłoszeniem i oświadczeniem należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w terminie do 15.04.2022 r. w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Opolu.

Adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu

ul. 1-go Maja 6; 45-068 Opole

z dopiskiem na kopercie: Konkurs plastyczny

 „Znam symbole na tym stole – wielkanocne tradycje kulinarne”

  • Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu
  • Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.kowr.gov.pl (zakładka informacje z regionów), w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Opolu i na Facebooku OT KOWR w Opolu, w terminie do 30 dni roboczych, licząc od dnia ostatecznego terminu składania prac konkursowych.
  • O szczegółach dotyczących terminu i miejsca wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
  • Osoby do kontaktu: Katarzyna Pasternak, tel.: 77 40 00 908 ;
  • Iwona Skrętowicz  -  Knysz, tel.: 77 40 00 908

Informacje z regionów