Konkurs „Najsmaczniejszy, tradycyjny wypiek wielkanocny” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konkurs „Najsmaczniejszy, tradycyjny wypiek wielkanocny”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Ośrodek Terenowy w Łodzi zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa łódzkiego do udziału w konkursie „Najsmaczniejszy, tradycyjny wypiek wielkanocny”

Celem konkursu jest kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z domowym wypiekaniem wielkanocnym, dbałość o poczucie tożsamości kulturowej, pielęgnowanie szacunku dla polskich tradycji, a także propagowanie spożycia pełnowartościowej żywności, wytworzonej z zastosowaniem tradycyjnych składników i metod.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w Konkursie jest przekazanie do Organizatora  w formie elektronicznej na adres: konkurslodz@kowr.gov.pl w terminie do dnia 28 marca 2022 r. do godz. 15.00, podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela KGW Formularza zgłoszenia do Konkursu, którego wzór określa załącznik nr 1 do załączonego Regulaminu, zawierającego niezbędne oświadczenia i zgody.

Terminy dotyczące Konkursu na najsmaczniejszy,

tradycyjny wypiek wielkanocny

 

0d 14.03.2022 r.

Opublikowanie informacji dotyczących Konkursu na najsmaczniejszy, tradycyjny wypiek wielkanocny,
w tym Regulaminu i wzorów Formularzy.

14-28.03.2022 r. (do godz. 15:00)

Przesłanie zgłoszenia do udziału w Konkursie – przesłanie formularzy zgłoszeniowych na adres emailowi konkurslodz@kowr.gov.pl,

Ocena nadesłanych zgłoszeń pod względem formalnym

06.04.2022 r.

(do godz. 13:00)

Dostarczenie Pracy Konkursowej wraz z Formularzem zgłoszenia pracy.

11.04.2022 r.

Posiedzenie Komisji konkursowej i rozstrzygnięcie Konkursu (wybór 3 najlepszych Prac konkursowych)

 

13.04.2022 r.

Poinformowanie drogą mailową lub telefoniczną Uczestników Konkursu o wynikach Konkursu

20-22.04.2022 r. (termin może ulec zmianie)

Wręczenie nagród Laureatom.

Szczegóły dotyczące warunków udziału w Regulaminie.

 ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  !!!

Informacje z regionów