Konkurs fotograficzny „Smaki Warmii i Mazur w obiektywie” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konkurs fotograficzny „Smaki Warmii i Mazur w obiektywie”

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie zaprasza dzieci klas VII i VIII szkół podstawowych położonych na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego do udziału w konkursie fotograficznym Kolorami zaskakuje i do tego pysznie smakuje – „Smaki Warmii i Mazur w obiektywie”.

Celem Konkursu jest m.in. zwrócenie uwagi dzieci klas starszych szkół podstawowych na artykuły rolno-spożywcze wytworzone w Polsce z użyciem polskich surowców, wzbudzenie zainteresowania dzieci i ich opiekunów źródłami pochodzenia żywności, sposobami ich wytwarzania i dystrybuowania – droga „od pola do stołu” oraz popularyzacja patriotyzmu konsumenckiego.

Prace konkursowe w postaci 3 fotografii mogą prezentować dowolny regionalny produkt rolny lub rolno-spożywczy w różnych kontekstach, na różnych etapach produkcji, przetworzenia lub sprzedaży, mogą ukazywać np. pola uprawne, ogrody, sady, produkty nieprzetworzone lub przetworzone wytworzone przez regionalnych producentów żywności, etapy produkcji żywności w miejscu ich wytwarzania, lokalne bazary i targowiska. Praca konkursowa może obejmować regionalny produkt rolny lub rolno-spożywczy, w tym tradycyjny lub regionalny produkt posiadający certyfikat lub oznaczenie.

Fotografie w formacie JPG, RAW lub TIFF, wielkości  powyżej 5000 px (po dłuższym boku) należy udostępnić poprzez WeTransfer lub Dysk Google w postaci linku przesłanego na adres mailowy konkurs.olsztyn@kowr.gov.pl wraz z podpisanym przez rodzica/opiekuna prawnego Formularzem zgłoszeniowym w terminie do dnia 31.10.2022 r.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.kowr.gov.pl oraz na profilach www.facebook.com/polskasmakujepl i www.facebook.com/KOWR.OT.Olsztyn oraz w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie.

OT Olsztyn

Informacje z regionów