Konkurs fotograficzny pn. Kolorami zaskakuje i do tego pysznie smakuje – „Smaki Warmii i Mazur w obiektywie”. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konkurs fotograficzny pn. Kolorami zaskakuje i do tego pysznie smakuje – „Smaki Warmii i Mazur w obiektywie”.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie ogłasza zmiany w Regulaminie Konkursu fotograficznego pn. Kolorami zaskakuje i do tego pysznie smakuje – „Smaki Warmii i Mazur w obiektywie”.

Zmiany dotyczą:

 • terminu składania prac został wydłużony do dnia 30.11.2022 r.,
 • kategorii Konkursu – Konkurs dla uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych z woj. warmińsko-mazurskiego,
 • parametrów jakościowych pracy konkursowej – praca w rozdzielczości minimum Full HD,
 • terminu przekazania nagród tj. maksymalnie do 28.04.2023 r.

Serdecznie zapraszamy dzieci z klas VI, VII i VIII szkół podstawowych z woj. warmińsko-mazurskiego do udziału w Konkursie fotograficznym pn. Kolorami zaskakuje i do tego pysznie smakuje – „Smaki Warmii i Mazur w obiektywie”.

Celem konkursu jest m.in.:

 • kształtowanie świadomości na temat bogactwa i różnorodności polskich produktów rolno-żywnościowych, a także certyfikatów i oznaczeń stosowanych na etykietach,
 • zwrócenie uwagi dzieci klas starszych szkół podstawowych na artykuły rolno-spożywcze wytworzone w Polsce z użyciem polskich surowców,
 • wzbudzenie zainteresowania dzieci i ich opiekunów źródłami pochodzenia żywności, sposobie ich wytwarzania i dystrybuowania, w ramach idei
  „od pola do stołu”,
 • popularyzacja patriotyzmu konsumenckiego wśród dzieci klas starszych szkół podstawowych.

Zadaniem uczestnika jest wykonanie maksymalnie 3 fotografii, które prezentować będą dowolny regionalny produkt rolny lub rolno-spożywczy w różnych kontekstach, na różnych etapach produkcji, przetworzenia lub sprzedaży. Mogą one ukazywać np. pola uprawne, ogrody, sady, produkty nieprzetworzone lub przetworzone pochodzące od regionalnych producentów żywności, etapy produkcji żywności, lokalne bazary i targowiska itp.

Zgłoszenia oraz prace konkursowe należy przekazać do Organizatora w formie elektronicznej:

 • Formularz zgłoszeniowy – w postaci zdjęcia lub skanu / plik w formacie JPG, TIFF, PDF itp.),
 • Praca konkursowa – plik JPG, RAW, TIFF i w  rozdzielczości minimum Full HD przesłana w postaci linku do WeTransfer lub Dysk Google

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2022 r. na adres:

konkurs.olsztyn@kowr.gov.pl

Podając w tytule maila:

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Kolorami zaskakuje i do tego pysznie smakuje – „Smaki Warmii i Mazur w obiektywie”

Za datę doręczenia zgłoszenia i pracy konkursowej przyjmuje się datę ich wpływu na ww. adres mailowy.

Zgłoszenia i Prace konkursowe przesłane po wskazanym terminie oraz niezgodne z treścią Regulaminu Konkursu zostaną odrzucone.

 

 

 

 

 

 

Informacje z regionów