Kongres „Programy rządowe na rzecz polskiej wsi” w województwie podkarpackim - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Kongres „Programy rządowe na rzecz polskiej wsi” w województwie podkarpackim

Oddział Terenowy KOWR w Rzeszowie zorganizował 5 konkursów dedykowanych Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu województwa podkarpackiego, które odbywały się w ramach Kongresu „Programy rządowe na rzecz polskiej wsi”. Jest to wspólna inicjatywa Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Koła Gospodyń Wiejskich uczestniczyły w Kongresie „Programy rządowe na rzecz polskiej wsi” 9 września w Sanoku, 17 września w Przemyślu, 19 września w Baszni Dolnej, a 20 września w Kolbuszowej (2 spotkania), gdzie OT KOWR Rzeszów przeprowadził konkurs kulinarny „Słodkie Smaki Regionów”.

Celem konkursu było promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Przedmiotem konkursu było opracowanie przepisu i wykonanie deseru regionalnego przez każdy z Zespołów. Potrawy były przygotowane z produktów pochodzenia polskiego z dbałością o walory smakowe i estetyczne, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych tradycji właściwych dla regionu reprezentowanego przez Zespół.

Kongres był odwiedzany przez licznych gości, m.in. Posłów: Marka Kuchcińskiego, Krystynę Wróblewską, Mieczysława Miazgę, Zbigniewa Chmielowiec oraz wojewodę podkarpacką Ewę Lenart i wice wojewodę Lucynę Podhalicz, którzy z wielkim szacunkiem i estymą odnosili się do działalności Kół Gospodyń Wiejskich.

Konkurs „Słodkie smaki regionów” był poprzedzony cyklem wykładów przeprowadzonych przez przedstawicieli  Resortu Środowiska, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, KAS-u, WFOŚiGW w Rzeszowie. Prezentację przedstawił także KOWR, dotyczyła ona rejestracji produktu regionalnego.

Poruszono m.in. kwestie dotyczące programów: „Czyste Powietrze” – dotyczącego dofinansowania wymiany źródeł ciepła i ocieplenia budynku jednorodzinnego, „Mój Prąd” – dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych, „Agroenergia” – dofinansowanie nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla rolników indywidualnych, czy ogólnopolskiego programu regeneracji zakwaszonych gleb.

Zwycięskie Koła otrzymały cenne nagrody wręczane przez KOWR.

Nie zabrakło także stoiska informacyjno-promocyjnego prowadzonego przez pracowników OT KOWR w Rzeszowie, które cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników Kongresu.

Informacje z regionów