Konferencje Szkół Promujących Zdrowie na Warmii i Mazurach - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konferencje Szkół Promujących Zdrowie na Warmii i Mazurach

W dniach 13 i 14 grudnia br. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie był współorganizatorem Konferencji Szkół Promujących Zdrowie, które odbyły się w Olsztynie i Ełku.

Pierwsza konferencja odbyła się  13 grudnia br. i została zrealizowana w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie. Na spotkaniu przedstawiciele szkół realizujących program Szkół Promujących Zdrowie mieli okazje wysłuchać wykładu  dr inż. Jadwigi Anny Glicy z Katedry Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pn. „Aspekty zdrowotne i żywieniowe produktów i potraw regionalnych Warmii i Mazur”.  W prelekcji omówione zostały m.in. poszczególne znaki jakości i oznaczenia, które potwierdzają wyjątkowe walory żywności wysokiej jakości. Podczas spotkania poruszono również temat inteligencji trawiennej i wpływu emocji na psychomatyzację odżywiania dzieci i młodzieży.

Spotkanie, które odbyło się 14 grudnia br. zostało zorganizowane w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Ełku. Tym razem tematyką przewodnią było zdrowie psychiczne społeczności szkolnej. Trzy tematycznie związane wykłady wygłosili Profesor dr hab. Krzysztof Ostaszewski, kierownik Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej "Pro„M” w Zakładzie Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Teresa Garlicka – mediator i doradca zawodowy z Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku oraz Alina Ożańska, pedagog, socjoterapeuta z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wchodzącej w skład Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku.

Spotkania odbyły się w ramach cyklu konferencji który rozpoczął się 23 listopada br. i były okazją do podzielenia się doświadczeniami związanymi z realizacją programów „Szkoła Promująca Zdrowie” i „Przedszkola Promujące Zdrowie”. Jednocześnie przedstawiciele placówek edukacyjnych uzyskali od pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa informacje dotyczące produkcji ekologicznej, certyfikowanych znaków jakości, produktów tradycyjnych i lokalnych mogące w znaczący sposób wzbogacić wiedzę kulinarną, jak i wiedzę na temat własnego regionu. Na każdym spotkaniu KOWR OT w Olsztynie przygotował degustację żywności pochodzącej od lokalnych przetwórców posiadających m.in. w ofercie produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz posiadające certyfikaty poświadczające produkcję ekologiczną.

OT Olsztyn

Informacje z regionów