Konferencja – „Żywność ekologiczna gwarancją zdrowia i dobrego smaku” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konferencja – „Żywność ekologiczna gwarancją zdrowia i dobrego smaku”

W dniu 31 maja br. Dyrekcja Oddziału Terenowego KOWR w Rzeszowie wzięła udział w konferencji pt. „Żywność ekologiczna gwarancją zdrowia i dobrego smaku”, zorganizowanej przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale przy współpracy z Podkarpackim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie.

Patronat nad konferencją „Żywność ekologiczna gwarancją zdrowia i dobrego smaku” objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Grzegorz Puda oraz Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart.

Wśród panelistów znaleźli się eksperci i praktycy związani z rolnictwem i przetwórstwem oraz sprzedażą produktów ekologicznych, którzy w sposób interesujący i dogłębny zwrócili uwagę na różnorodne aspekty ekologii. W konferencji udział wziął sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik, który omówił kierunki i źródła wsparcia sektora ekologicznego w Polsce. Wiceminister wspomniał o nowych możliwościach, jakie będą stały przed rolnictwem ekologicznym w związku z pracą nad nowymi  rozwiązaniami legislacyjnymi w tej materii.

Głos zabrał także Robert Telus, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie rolnictwa ekologicznego dla całej branży. Zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Fajger, omówiła rolę ARiMR w rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz o środkach jakie przysługują w formie dopłat dla rolników.

Warto wspomnieć także o Grzegorzu Łapanowskim – kucharzu jurorze Top Chef, który wskazał na biznesowe kwestie rolnictwa ekologicznego, a także o Tadeuszu Rolniku, który promuje akcję „Zamieniamy trawniki na warzywniki”. Na koniec w konferencji wybrzmiał dwugłos Prezesa Stowarzyszenia Polska Ekologia – Pawła Krajmasa oraz Krzysztofa Zielińskiego, którzy odpowiedzieli na pytanie „Czy aglomeracje miejskie mogą być liderem innowacji ekologicznych?

OT KOWR Rzeszów

Informacje z regionów