Konferencja „Rasy rodzime naszym dobrem narodowym” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konferencja „Rasy rodzime naszym dobrem narodowym”

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Różańcu, w dniu 18 marca 2022 r. odbyła się konferencja pt. „Rasy rodzime naszym dobrem narodowym”. Organizatorami wydarzenia byli: Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu we współpracy z NSZZ Solidarność RI i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem „Wieprz Polski”.

Oficjalnego otwarcia i powitania uczestników dokonali Zbigniew Wlaź, Dyrektor Szkoły oraz Tomasz Obszański, Przewodniczący NSZZ RI Solidarność województwa lubelskiego. W gronie zaproszonych obecni byli m. in.: Jerzy Chróścikowski, Senator RP, Ewa Szałachwiej Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz przedstawiciele: LIR, ODR w Końskowoli, CDR Oddział Radom i KPODR w Minikowie.

Prelegenci uczestniczący w konferencji to m.in.: dr inż. Halina Bielińska, p.o. Dyrektora Zakładu Instytutu Zootechniki i Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, dr inż. Martyna Małopolska, pracownik Zakładu Hodowli Trzody Chlewnej, Instytut Zootechniki PIB oraz mgr inż. Marek Krzysztoforski, główny specjalista w CDR Oddział Radom.

Debata miała na celu wyjaśnić następujące zagadnienia: czym wyróżniają się rasy rodzime, jakie są korzyści ras rodzimych dla hodowców i przetwórców, stosowanie gospodarskich pasz krajowych w żywieniu ras rodzimych oraz rasy rodzime jako właściwy kierunek w produkcji ekologicznej.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie reprezentował Marek Wojciechowski, Zastępca Dyrektora. Pracownicy Wydziału Rozwoju Rynków Rolnych KOWR OT w Lublinie przygotowali stoisko, na którym można było uzyskać informacje o bieżących działaniach KOWR oraz zaopatrzyć się w biuletyny i broszury.

OT Lublin

Informacje z regionów