Konferencja „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” w Przysieku - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konferencja „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” w Przysieku

Konferencja pod nazwą „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” odbyła się 3 kwietnia br. w Oddziale Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku. Została zorganizowana z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i 13 ministerstw rządowych.

Celem tego wydarzenia było prezentowanie przez przedstawicieli poszczególnych ministerstw rządowych propozycji  działań, służących podniesieniu jakości życia mieszkańców wsi. Podczas swojego wystąpienia Halina Szymańska, Szefowa Kancelarii Prezydenta RP wspomniała o problemach, jakie przez ostanie lata zaistniały na polskiej wsi m.in. o likwidacji kolejnych linii autobusowych, kolejowych, ośrodków zdrowia, placówek oświatowych. Proces odbudowy powyższych infrastruktur jest złożony wobec tego wymaga zaangażowanie wielu resortów. Z kolei Szef resortu rolnictwa mówił o potrzebach dzisiejszego rolnictwa, o możliwościach jakie dają rolnictwu nowe przepisy m.in. o sprzedaży bezpośredniej, o nowych warunkach zakładania MOL-i (działalności marginalnych, lokalnych, ograniczonych) oraz o możliwości sprzedaży detalicznej produktów rolno-spożywczych. Podczas konferencji zaprezentowano projekt jakim jest tworzenie tzw. Centrów Usług Społecznych, w których będzie można uzyskać informacje o dostępnych usługach społecznych świadczonych w gminach. Tworzenie tego typu ośrodków jest dużą szansą na zrównoważony rozwój, zapewniający mieszkańcom obszarów wiejskich godne życie. Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z przykładami dobrych praktyk samorządowych, a także wymienić doświadczeniami w zakresie aktywizacji lokalnych społeczności.  

W spotkaniu wziął udział Jan Krzysztof, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ardanowski oraz Halina Szymańska, Szefowa Kancelarii Prezydenta RP. Wśród gości obecny był Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Józef Ramlau, Zastępca Wojewody, a także wójtowie, burmistrzowie, starości powiatowi, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowali Wojciech Kędzia, Zastępca Dyrektora Generalnego, Stanisław Zimnicki, Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Bydgoszczy oraz Witold Dzierżak, Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Bydgoszczy.

Informacje z regionów