Konferencja na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konferencja na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

W dniach 14-15 czerwca 2022r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Rodzime rasy zwierząt jako ważny element ochrony bioróżnorodności, zachowania tradycji regionów oraz produkcji żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”. Uczestniczył w niej Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Organizatorem wydarzenia była Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Konferencja połączona była z Jubileuszem 70-lecia Katedry oraz 50-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. dr h. c. multi Zygmunta Litwińczuka.

Prelegentami byli goście z Francji, Litwy, Ukrainy, Słowacji i Włoch. Referaty plenarne dotyczyły Światowej Strategii Ochrony Zasobów Genetycznych, pracy hodowlanej w małych populacjach zwierząt gospodarskich, wykorzystania lokalnych ras zwierząt do produkcji żywności oraz ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Tematyka debat dotyczyła różnorodnych zagadnień m.in: czym wyróżniają się rasy rodzime, jakie są korzyści z hodowli ras rodzimych dla hodowców i przetwórców, stosowanie gospodarskich pasz krajowych w żywieniu ras rodzimych oraz rasy rodzime jako właściwy kierunek w produkcji ekologicznej.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie reprezentował Zastępca Dyrektora Marek Wojciechowski. Pracownicy Wydziału Rozwoju Rynków Rolnych przygotowali stoisko, na którym można było uzyskać informacje o bieżących działaniach KOWR oraz zaopatrzyć się w biuletyny i broszury.

OT Lublin

Informacje z regionów