IV edycja lubelskiego „Festiwalu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

IV edycja lubelskiego „Festiwalu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie”

W dniu 22 października br. w Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie odbyła się IV edycja „Festiwalu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie”. Podczas wydarzenia wręczono Miejskie Certyfikaty „Przedszkole Promujące Zdrowie” i „Szkoła Promująca Zdrowie” jednostkom oświatowym, które wykazują się dużą aktywnością i skutecznością w podejmowanych działaniach prozdrowotnych.

Szkoła Podstawowa nr 30 im. im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie i Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie otrzymały list gratulacyjny z rąk Prezydenta Miasta Lublin. Ponadto placówkom tym został nadany Krajowy Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie” przez Ministra Edukacji Narodowej, który jest ogromnym wyróżnieniem i podsumowaniem wieloletniej i systematycznej pracy w zakresie promocji zdrowia.

Uroczystego otwarcia festiwalu dokonali: Z-ca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin Iwona Nowakowska oraz Z-ca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania Mariusz Banach. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Lublinie Marek Wojciechowski.

Celem festiwalu było promowanie aktywnego trybu życia oraz zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży. Dzieci mogły wziąć udział w zajęciach edukacyjno-ruchowych oraz licznych atrakcjach prowadzonych przez animatorów, które zachęcały do spożywania wartościowych posiłków, w tym owoców i warzyw. Na wszystkie dzieci czekał zdrowy, zbilansowany poczęstunek. Ponadto wydarzenie urozmaicone było wystawą prac plastycznych prezentujących podejmowane przez szkoły i placówki działania, związane z realizacją programów Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

 

Informacje z regionów