Inwestycje w gminie Wąchock na nieruchomości przekazanej przez KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Inwestycje w gminie Wąchock na nieruchomości przekazanej przez KOWR

W ramach gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach, nieodpłatnie przekazał nieruchomości w Wielkiej Wsi.

Na przekazanym przez KOWR terenie o łącznej powierzchni 0,6031 ha, wybudowano długo wyczekiwany przez społeczność lokalną Wiejski Dom Kultury, Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej, plac zabaw dla dzieci, siłownię plenerową i wiatę grillową.

Inwestycje te spełniające wymagania lokalnej społeczności i dające większe możliwości rozwoju, przyczynią się zapewne do aktywizacji i zachęcenia mieszkańców do podejmowania działalności rękodzielniczej, kulinarnej, a przede wszystkim propagowania dziedzictwa kulturowego.

W Wiejskim Domu Kultury z założenia organizowane będą   imprezy, wydarzenia lokalne i spotkania okolicznościowe oraz edukacyjne dla dzieci i dorosłych, zawierające takie elementy jak tradycje kulinarne, wytwórczość wiejską, współczesny folklor i promocję wsi.

Powstałe inwestycje są ważnym miejscem o bardzo dużym znaczeniu dla mieszkańców. Sprzyjają nawiązywaniu kontaktów społecznych, stwarzają warunki do zwiększania integracji mieszkańców, zapewniają realizację przedsięwzięć  kulturalnych, edukacyjnych oraz zapewniają większe bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

Centrum rekreacyjno – sportowe w skład którego wchodzi: plac zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa, wiata grillowa stanowi reprezentacyjną przestrzeń publiczną o charakterze rekreacyjno – sportowo oraz wypoczynkowym.

OT Kielce

 

Informacje z regionów