Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej przy KOWR OT w Szczecinie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej przy KOWR OT w Szczecinie

Od wręczenia aktów powołania na drugą kadencją rozpoczęło się inauguracyjne spotkanie członków Rady Społecznej przy KOWR OT w Szczecinie, które odbyło się w dniu 24 czerwca br.

Po krótkiej ceremonii wręczenia aktów powołania p.o. Dyrektora KOWR OT  w Szczecinie Agnieszka Śpiewak życzyła wszystkim nowo powołanym przedstawicielom merytorycznej i udanej współpracy, przybliżając najważniejsze cele i zakres działań Rady Społecznej. Następnie dokonano wyborów przewodniczącego Rady, którym został Andrzej Karbowy - przedstawiciel Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Natomiast na wiceprzewodniczącego Rady Społecznej wybrano Mieczysława Gajewskiego, reprezentanta Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.

W sumie w skład Rady Społecznej przy KOWR OT w Szczecinie weszło 13 organizacji i związków rolniczych. Oprócz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej i Związku Plantatorów Buraka Cukrowego są to: NSZZ RI Solidarność, Polskie Towarzystwo Rolnicze, Związek Zawodowy Rolników Ojczyzna, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i  Roślin  Białkowych, Związek Byłych Pracowników PGR, Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników oraz Federacja Związków Kółek i Organizacji Rolniczych RP.

Podczas pierwszego spotkania członkowie Rady Społecznej zapoznali się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych oraz z prezentacją, poświęconą najnowszym zmianom w zakresie dzierżawy i najmu nieruchomości Zasobu WRSP.

OT Szczecin

Informacje z regionów